RUTAN - NAKED BIKE TROPHY

Závodní seriál je určen pro amatérské a hobby jezdce bez závodní licence. Startovat mohou i profesionální a licencovaní závodníci, samozřejmě mimo celkové hodnocení, bez nároku na bodování a slavnostní vyhlášení.
Do tohoto seriálu závodů budou zařazeny všechny motocykly nekapotované motocykly tovární výroby (za kapotáž se nepovažuje větrný štítek nebo event. sériová polokapotáž motocyklu). Podmínkou je zachování sériových řídítek!

RUTAN - Naked Bike Trophy budeme vyhodnocovat ve dvou kategoriích:

 • Little Naked Bike - o objemu do 750 ccm / do 80kW

 • Big Naked Bike - o objemu nad 750 ccm / nad 80kW

V kategorii NAKED Bike Trophy mohou také startovat jezdci kategorie TWIN se specifikací dle pravidel AČR.

Ve třídě NAKED Bike nebudou akceptovány žádné přestavby ze supersportovních a superbikových motorek !!!

SERIÁL BUDE MÍT V SEZONĚ 2018 CELKEM 4 PODNIKY

 • 24.5.2018 - PANNONIARING

 • 4.7.2018 - SILESIARING

 • 26.7.2018 - AMD MOST

 • 28.9.2018 - SLOVAKIARING

V celkovém pořadí bude vyhodnoceno a odměněno věcnými cenami prvních 8 jezdců.

Propozice podniku

Kvalifikační trénink

 • Pro kvalifikační trénink je vyhrazen časový úsek dle časového plánu rozpisu jízd. 
 • Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem.
 • Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Jako výsledný kvalifikační čas jezdce bude brán nejlepší čas na kolo, kterého se jezdci podařil dosáhnout během kvalifikačního tréninku.
 • Podle těchto časů bude vytvořen startovní grid a jezdci seřadí na start dle dosažených časů. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu druhý nejlepší čas (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů).
 • Pro start do závodu ELITE je stanoven kvalifikační limit 118% času vítěze kvalifikace a zároveň je počet startujících omezen maximální propustností tratě.                    
 • Informace o propustnosti jsou vždy k dispozici v kanceláři administrace.

Závod

 • Závody jsou vypsány na určitý počet kol v dané kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo počet kol změnit.
 • Přesný čas startu závodu je uveden v časovém plánu závodu.

Mokrý závod

 • V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit Mokrý závod. To znamená, že nebude mít žádný důvod zastavit závod při zhoršení povětrnostních podmínek.
 • Pokud už závod bude spuštěn jako suchý a začne pršet, závod bude zastaven. Je-li odjeto více jak 50% závodu, závod se znovu nestartuje a pořadí se počítá z posledního celého odjetého kola.
 • Pokud je odjeto méně než 50% pořadatel vyhlásí mokrý závod a startovní procedura se bude opakovat, je-li to při daném podniku prakticky možné.

Startovní procedura

 • Startovní procedura zahrnuje zaváděcí a zahřívací kolo. 2 minuty před startem závodu bude otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola.
 • Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu v době otevření výjezdu z boxů, budou vpuštění na dráhu po startu do warm upu a to po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů, zeleným světlem na výjezdu a pokynem traťového komisaře. Po vyjetí všech jezdců bude výjezd opět uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu ani v této době otevření výjezdu z boxů budou startovat do závodu z boxů. A to opět na zelené světlo a pokyn traťového komisaře po projetí posledního závodníka.
 • Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací.  
 • Jezdci se seřadí na startovním roštu a čekají na odmávnutí červenou vlajkou postupně po řadách, aby mohli odstartovat do zahřívacího kola. 
 • Po objetí zahřívacího kola se opět postaví do svého roštu a čekají na světelný signál rozsvícení červeného světla a jeho zhasnutí signalizuje START závodu
 • Jezdci, kteří nestihli vyjet do zaváděcího kola a byli vpuštěni na trať až v průběhu warm upu startují z pozic za posledním kvalifikujícím se jezdcem ze startovního gridu.
 • V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, organizátor a obsluha tratě. 

Ukončení závodu

 • V průběhu závodu je sledováno průběžné celkové pořadí jezdců. Po uplynutí doby závodu je první jezdec v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci. 
 • Po projetí prvního jezdce cílem je také uzavřen výjezd z boxů. 
 • Po projetí cílem jezdci dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů. 
 • Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech jezdců.  
 • Pořadí jezdců je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času po započítání všech penalizací.

 Vyhlášení výsledků závodu

 • Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků.  
 • Vyhlášení výsledků proběhne podle oficiálních výsledků schválených ředitelem závodu. 
 • Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách pořadatele: www.wildmotors.cz.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 

Penalizace

 • Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace. 
 • Pokud jezdec nebo tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován. 
 • Pokud jezdec v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících.
 • Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu. 
 • Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel. 
 • Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu. 
 • JUMP START : je automaticky penalizován 20 sekundovou ztrátou ve výsledcích. 

Jury

 • Veškeré protesty a spory rozhoduje a verdikt vynáší ŘEDITEL ZÁVODU.