BRABAX - Superbike ELITE CUP

Závodní seriál je určen pro amatérské a hobby jezdce bez závodní licence. Startovat mohou i profesionální a licencovaní závodníci, samozřejmě mimo celkové hodnocení, bez nároku na bodování a slavnostní vyhlášení.
Do tohoto seriálu závodů budou zařazeny všechny motocykly:
 • dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřdobé
 • tříválce o objemu nad 675ccm, čtyřdobé
 • čtyřválce o objemu nad 636ccm, čtyřdobé

SERIÁL BUDE MÍT V SEZONĚ 2018 CELKEM 4 PODNIKY

 • 24.5.2018 - PANNONIARING

 • 4.7.2018 - SILESIARING

 • 26.7.2018 - AMD MOST

 • 28.9.2018 - SLOVAKIARING

V celkovém pořadí bude vyhodnoceno a odměněno věcnými cenami prvních 8 jezdců.

Propozice podniku

Kvalifikační trénink

 • Pro kvalifikační trénink je vyhrazen časový úsek dle časového plánu rozpisu jízd. 
 • Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem.
 • Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Jako výsledný kvalifikační čas jezdce bude brán nejlepší čas na kolo, kterého se jezdci podařil dosáhnout během kvalifikačního tréninku.
 • Podle těchto časů bude vytvořen startovní grid a jezdci seřadí na start dle dosažených časů. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu druhý nejlepší čas (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů).
 • Pro start do závodu ELITE je stanoven kvalifikační limit 118% času vítěze kvalifikace a zároveň je počet startujících omezen maximální propustností tratě.                    
 • Informace o propustnosti jsou vždy k dispozici v kanceláři administrace.

Závod

 • Závody jsou vypsány na určitý počet kol v dané kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo počet kol změnit.
 • Přesný čas startu závodu je uveden v časovém plánu závodu.

Mokrý závod

 • V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit Mokrý závod. To znamená, že nebude mít žádný důvod zastavit závod při zhoršení povětrnostních podmínek.
 • Pokud už závod bude spuštěn jako suchý a začne pršet, závod bude zastaven. Je-li odjeto více jak 50% závodu, závod se znovu nestartuje a pořadí se počítá z posledního celého odjetého kola.
 • Pokud je odjeto méně než 50% pořadatel vyhlásí mokrý závod a startovní procedura se bude opakovat, je-li to při daném podniku prakticky možné.

Startovní procedura

 • Startovní procedura zahrnuje zaváděcí a zahřívací kolo. 2 minuty před startem závodu bude otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola.
 • Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu v době otevření výjezdu z boxů, budou vpuštění na dráhu po startu do warm upu a to po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů, zeleným světlem na výjezdu a pokynem traťového komisaře. Po vyjetí všech jezdců bude výjezd opět uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu ani v této době otevření výjezdu z boxů budou startovat do závodu z boxů. A to opět na zelené světlo a pokyn traťového komisaře po projetí posledního závodníka.
 • Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací.  
 • Jezdci se seřadí na startovním roštu a čekají na odmávnutí červenou vlajkou postupně po řadách, aby mohli odstartovat do zahřívacího kola. 
 • Po objetí zahřívacího kola se opět postaví do svého roštu a čekají na světelný signál rozsvícení červeného světla a jeho zhasnutí signalizuje START závodu
 • Jezdci, kteří nestihli vyjet do zaváděcího kola a byli vpuštěni na trať až v průběhu warm upu startují z pozic za posledním kvalifikujícím se jezdcem ze startovního gridu.
 • V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, organizátor a obsluha tratě. 

Ukončení závodu

 • V průběhu závodu je sledováno průběžné celkové pořadí jezdců. Po uplynutí doby závodu je první jezdec v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci. 
 • Po projetí prvního jezdce cílem je také uzavřen výjezd z boxů. 
 • Po projetí cílem jezdci dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů. 
 • Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech jezdců.  
 • Pořadí jezdců je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času po započítání všech penalizací.

 Vyhlášení výsledků závodu

 • Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků.  
 • Vyhlášení výsledků proběhne podle oficiálních výsledků schválených ředitelem závodu. 
 • Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách pořadatele: www.wildmotors.cz.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 

Penalizace

 • Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace. 
 • Pokud jezdec nebo tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován. 
 • Pokud jezdec v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících.
 • Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu. 
 • Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel. 
 • Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu. 
 • JUMP START : je automaticky penalizován 20 sekundovou ztrátou ve výsledcích. 

Jury

 • Veškeré protesty a spory rozhoduje a verdikt vynáší ŘEDITEL ZÁVODU.