CZECH ENDURANCE CUP (CEC)

Závodní seriál je určen pro amatérské a hobby jezdce bez závodní licence. Startovat mohou i profesionální a licencovaní závodníci. Rozhodující kritérium pro zařazení teamu do celkového hodnocení a nároku na bodování a slavnostní vyhlášení v jednotlivých závodech je skutečnost jaký je poměr licencovaných a nelicencovaných jezdců v teamu. Tento poměr nesmí v žádném závodě přesáhnout hodnotu 50/50 ve prospěch licencovaných.

Platí rozdělení do kategorií Supersport, Superbike a Naked :

SSP

 • dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřdobé
 • tříválce o objemu do 675ccm, čtyřtdobé
 • čtyřválce o objemu do 636ccm, čtyřtdobé

SBK

 • dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřdobé
 • tříválce o objemu nad 675ccm, čtyřtdobé
 • čtyřválce o objemu nad 636ccm, čtyřtdobé

Naked

 •     LITTLE NAKED - o objemu do 750 ccm /  do 80kW
 •     BIG NAKED - o objemu nad 750 ccm / nad 80kW


V sezoně 2018 pojedeme závody CZECH ENDURANCE CUP v těchto termínech:

 •  9.5.2018 - AMD MOST - 4h závod

 • 5.6. 2018 - SLOVAKIARING - 4h závod

 • 3.7.2018 - SILESIARING - 4h závod

 • 14.8.2018 - SLOVAKIARING - 7h závod

 • 29.9.2018 - SLOVAKIARING - 4h závod

Zúčastnit se mohou minimálně 2 členné týmy. Podmínkou pro klasifikaci je, aby každý člen týmu odjel min. 10 kol. Tým pro tento závod používá pouze jeden společný transpondér (předem nahlášený při registraci do závodu), v případě pochybení a použití jiného transpondéru je tým penalizován. Pokud je v týmu 1 motocykl kategorie SBK je celý tým zařazen automaticky do této kategorie. Kvalifakace probíhá v časovém úseku dle rozpisu jízd. Pro sestavení startovního roštu závodu se bere v potaz nejlepší čas dosažený na nahlášeném společném transpondéru!

V celkovém pořadí bude vyhodnoceno a odměněno věcnými cenami nejlepších 6 týmů v každé kategorii.

Propozice podniku

Kvalifikační trénink

 • Pro kvalifikační trénink je vyhrazen časový úsek dle časového plánu rozpisu jízd. 
 • Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem.
 • Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Jako výsledný kvalifikační čas týmu bude brán nejlepší čas na kolo, kterého dosáhne jezdec určený a nahlášený týmem při registraci do závodu, během kvalifikačního tréninku.
 • Podle těchto časů bude vytvořen startovní grid a jezdci seřadí na start dle dosažených časů. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu druhý nejlepší čas (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů).
 • Počet startujících týmů je omezen maximální propustností tratě.                    
 • Informace o propustnosti jsou vždy k dispozici v kanceláři administrace.

Závod

 • Závody jsou vypsány na určitý časový úsek, většinou na 4h. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu závodu změnit.
 • Přesný čas startu závodu je uveden v časovém plánu závodu.

Mokrý závod

 • V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit Mokrý závod.
 • Pokud už závod bude spuštěn jako suchý a začne pršet, závod nebude zastaven. Závod pokračuje bez přerušení a týmy dle vlastního uvážení rozhodnou o výměně pneumatik za pneumatiky do mokrých podmínek.

Startovní procedura

 • Startovní procedura zahrnuje zaváděcí. 2 minuty před startem závodu bude otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola.
 • Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu v době otevření výjezdu z boxů, budou muset startovat z pitlane a to po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů, zeleným světlem na výjezdu a pokynem traťového komisaře.
 • Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací.  
 • START probíhá stylem LE MANS
 • Motocykly s vypnutými motory jsou seřazeny u boxové zdi, jezdci se řadí na druhé straně tratě, naproti svým strojům.
 • Na pokyn startéra státní vlajkou se rozeběhnou ke svým strojům, nastartují motory a vyrážejí do závodu.
 • V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, 1 mechanik týmu, organizátor a obsluha tratě. 

Ukončení závodu

 • V průběhu závodu je sledováno průběžné celkové pořadí týmů. Po uplynutí doby závodu je první jezdec/tým v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci/týmy. 
 • Po projetí prvního jezdce/týmu cílem je také uzavřen výjezd z boxů. 
 • Po projetí cílem jezdci/týmy dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů. 
 • Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech týmů.  
 • Pořadí týmů je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času po započítání všech penalizací.

 Vyhlášení výsledků závodu

 • Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci/týmy shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků.  
 • Vyhlášení výsledků proběhne podle oficiálních výsledků schválených ředitelem závodu. 
 • Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách pořadatele: www.wildmotors.cz.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Závod 7h Le Slovakiaring bude bodován dvojnásobnými body!

Penalizace

 • Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec/tým porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace. 
 • Pokud jezdec nebo tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován. 
 • Pokud jezdec/tým v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících.
 • Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu. 
 • Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci/týmu bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel. 
 • Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu. 

Jury

 • Veškeré protesty a spory rozhoduje a verdikt vynáší ŘEDITEL ZÁVODU.