CZECH ENDURANCE CUP 2019

Závodní seriál CEC je především určen pro amatérské a hobby jezdce bez závodní licence.

Startovat mohou i profesionální a licencovaní závodníci.

Rozhodujícím kritériem pro zařazení teamu do celkového hodnocení a nároku na bodování a slavnostní vyhlášení v jednotlivých závodech je skutečnost jaký je poměr licencovaných a nelicencovaných jezdců v teamu.

Tento poměr nesmí v žádném závodě přesáhnout hodnotu 50/50 (Hobby/Licence) ve prospěch licencovaných.

Zúčastnit se mohou minimálně 2 členné týmy. Maximální počet jezdců v týmu pro jeden závod je stanoven na 4 jezdce. Stejný je i maximální počet motocyklů, které je možno použít týmem v jednom závodě. Během sezóny je možno v jednom týmu střídat maximálně 7 jezdců!

Podmínkou pro klasifikaci v závodě je, aby každý člen týmu odjel min. 10 kol.

Tým pro závod CEC používá pouze jeden společný transpondér (předem nahlášený při registraci do závodu).

Pokud je v týmu motocykl kategorie SBK je celý tým zařazen automaticky do této kategorie v rámci CEC.

Kvalifikace probíhá v časovém úseku dle harmonogramu.

Pro sestavení startovního roštu závodu CEC se bere v potaz průměr nejlepších časů všech jezdců v týmu!

Platí rozdělení do kategorií Supersport a Superbike :

Supersport - SSP

 • dvouválce o objemu do 850ccm, 4-dobé

 • tříválce o objemu do 675ccm, 4-dobé

 • čtyřválce o objemu do 636ccm, 4-dobé

 • minimální věk jezdce 15 let

Superbike - SBK

 • dvouválce o objemu nad 850ccm, 4-dobé

 • tříválce o objemu nad 675ccm, 4-dobé

 • čtyřválce o objemu nad 636ccm, 4-dobé

 • minimální věk jezdce 17 let


V sezoně 2019 pojedeme závody CZECH ENDURANCE CUP v těchto termínech:

 1. AMD Most - 06.-07.05. - 6h Le Most

 2. Pannoniaring - 03.-04.06. - 6h Hungary

 3. Slovakiaring - 15.-16.07. - 8h Slovakiaring

 4. AMD Most - 12.-13.08. - 6h Le Most

 5. Pannoniaring - 07.-08.09. - 6h Pannonia

 6. Slovakiaring - 04.-06.10. - 8h Slovakiaring

V celkovém pořadí bude vyhodnoceno a odměněno věcnými cenami nejlepších 8 týmů v každé kategorii.

Propozice podniku

Startovní čísla

 • Startovní čísla budou týmům přidělena při registraci a budou platná po celou sezónu.
 • Startovní číslo -1- je vyhrazeno pro vítěze CEC v kategorii SBK
 • Startovní číslo -11- je vyhrazeno pro vítěze CEC v kategorii SSP

Kvalifikační trénink

 • Pro kvalifikační trénink je vyhrazen časový úsek dle časového plánu rozpisu jízd. 
 • Na trať budou vpuštěny pouze motocykly s připevněným transpondérem a startovním číslem.
 • Změna nahlášených jezdců v týmu je možná pouze do začátku prvního kvalifikačního tréninku.
 • Během kvalifikačních tréninků jsou měřeny všechny časy na kolo všech jezdců. Jako výsledný kvalifikační čas týmu bude brán průměr nejlepších časů na kolo, dosažených všemi členy týmu, během kvalifikačního tréninku.
 • Podle těchto časů bude vytvořen startovní grid a týmy se řadí na start dle výsledků kvalifikace. V případě shodnosti časů bude brán v úvahu nejlepší čas nejrychlejšího jezdce v týmu (případně takto dále dokud bude trvat shoda časů).
 • Počet startujících týmů je omezen maximální propustností tratě.                    
 • Informace o propustnosti jsou vždy k dispozici v kanceláři administrace.

Závod

 • Závody jsou vypsány na určitý časový úsek, většinou na 6-8h. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu závodu změnit.
 • Přesný čas startu závodu je uveden v časovém plánu závodu.
 • Účast jednoho jezdce ve dvou týmech ve stejném závodě není povolena.

Mokrý závod

 • V případě proměnlivého či nejistého počasí, si pořadatel vyhrazuje právo vyhlásit Mokrý závod.
 • Pokud již závod bude spuštěn jako Suchý a dojde ke změně podmínek, závod nebude zastaven. Závod pokračuje bez přerušení a týmy dle vlastního uvážení rozhodnou o výměně pneumatik za pneumatiky do mokrých podmínek.

Startovní procedura

 • Startovní procedura zahrnuje zaváděcí kolo.
 • 2 minuty před startem závodu bude otevřen výjezd z boxů a jezdci mohou najíždět do zaváděcího kola.
 • Po uplynutí 2 minut před startem závodu bude výjezd z boxů uzavřen. Jezdci, kteří nestihnou vyjet na dráhu v době otevření výjezdu z boxů, budou muset startovat z pitlane a to po projetí posledního jezdce okolo výjezdu z boxů na rozsvícení zeleného světla na výjezdu a pokynem traťového komisaře.
 • Po objetí 1 kola se jezdci seřadí dle pokynů pořadatele na startovním roštu závodu v pořadí určeném kvalifikací.  
 • START probíhá stylem LE MANS
 • Motocykly s vypnutými motory jsou seřazeny u boxové zdi, jezdci se řadí na druhé straně tratě, naproti svým strojům.
 • Na pokyn startéra státní vlajkou se rozeběhnou ke svým strojům, nastartují motory a vyrážejí do závodu.
 • V prostorách dráhy se při startovní proceduře nesmí vyskytovat nikdo jiný než jezdec, 1 mechanik týmu, organizátor a obsluha tratě. 

Ukončení závodu

 • V průběhu závodu je sledováno průběžné celkové pořadí týmů. Po uplynutí doby závodu je první jezdec/tým v pořadí odmávnut šachovnicovou vlajkou a po něm i všichni ostatní jezdci/týmy. 
 • Po projetí prvního jezdce/týmu cílem je také uzavřen výjezd z boxů. 
 • Po projetí cílem jezdci/týmy dokončí kolo a vrátí se zpět do boxů. 
 • Po ukončení závodu bude stanoveno celkové pořadí všech týmů.  
 • Pořadí týmů je stanoveno podle pořadí, v jakém jezdci překročili cílovou čáru a podle počtu dokončených kol a času po započítání všech penalizací.

 Vyhlášení výsledků závodu

 • Obvykle 30 minut po skončení závodu se jezdci/týmy shromáždí v prostoru stupňů vítězů k vyhlášení výsledků.  
 • Vyhlášení výsledků proběhne podle oficiálních výsledků schválených ředitelem závodu. 
 • Oficiální výsledky závodu budou k dispozici po skončení závodu v elektronické podobě a na internetových stránkách pořadatele: www.wildmotors.cz.

Bodové hodnocení

Za 1. až 15. místo v každé kategorii budou jezdci/týmu přiděleny body do celkového hodnocení 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Penalizace

 • Bude-li v průběhu závodu nebo po skončení závodu zjištěno, že jezdec/tým porušil některé z pravidel závodu, bude jezdci rozhodnutím ředitele závodu udělena penalizace. 
 • Pokud jezdec nebo tým nebude respektovat rozhodnutí ředitele závodu a odmítne se podrobit udělené penalizaci, bude diskvalifikován. 
 • Pokud jezdec/tým v případě diskvalifikace v průběhu závodu odmítne odstoupit ze závodu, nebude zařazen do startovní listiny zbývajících závodů v sezoně a budou anulovány všechny výsledky, kterých dosáhl ve všech předcházejících.
 • Časovou penalizaci uděluje ředitel závodu na základě zjištěných porušení pravidel závodu. 
 • Časová penalizace bude provedena tak, že jezdci/týmu bude odečteno jedno celé kolo za každé zjištěné porušení pravidel. 
 • Udělené penalizace budou uvedeny v celkových výsledcích závodu. 

Jury

 • Veškeré protesty a spory rozhoduje a verdikt vynáší ŘEDITEL ZÁVODU.